5
Yísuna ufara suqímariasasaa rakísirausa misá óosanara qímaqoo úfafa.
Minára ínni amaana máqasaa rakísimariasa qímannimidaqa. Qinée Peetooroosa amaana máqasaa rakísimarunausa máridaqa ínni qímannimidaqa. Qinée ásauku mundírana aupúrarana qeeqá qífunnai qáfaafanausa máridaqa, kásooqaqee innaarúnaindaraa káaqa qárafa akooroo ínaqa qinée faqa akaqána márararee qídaqa ínni qímannimidaqa. Ínnee amaana máqasaa rakísirausa faqa ámiqira asumu aandau rakísidara foora máriaqa Ánutufa ínnee faiqí ánaaseera asumu aandaura foora rakísiaqee qídanoo. Sía níkoo nikaamásee rakísinnimaqaaqa Ánutuna íriranamau kai asasammásee rakísinnimaqaaqa. Sía feefaurúara kai irisée mi-rakisira saikána máraaqa naundurákinaana dadaaqianée qímasee máraaqa.
Ínnee amaana máqasaa rakísimaria fasiqausa sía ínneeqara úriqararausee qímasee fuki faakí qiaqa, ínnee fídaqa quandáfi íreedá kai faiqí ánaasee nífiqee andeeqáramau kai fuaqa. Ínnee miqímasee faiqí ánaasee rakísifanoo aandáu̱ra foora rakísirafa firaafá Yísufa innaarúnaindari akooroomáfinoo káaqa aréenara qafee ínni níkiqasaa quqásee nímiannoo sía aréenarafa taikáaninafa náaru náaru káqi márianinafa.
Miqí kai íqa ínnee kumaaráauqa faqa ínneeqa faiqí firaasá nímeemaanai miqí kai másee uréeaqa máriaqa. Ínnee aiqámausa óorudupi óorudupimáfinaqa qamunnara foora afisúsee máriaqa. Tamummáqarausa ákara minára maaqí qídanoo.
Ánutufa faiqí ánaasee nári nuqu uqéeree maríasa rafáaqafídanoo fifímariasa adíafaairana faqa ámiqirana faqa nímidanoo.
Tamummáqara fasiqa ufa miqínoo márinara ínnee minára irisée Ánutuna afeeka asauku ámeemaanai uréeaqa márifanoo narí áukuana qumuréenoo ínni uqéera úriqararanaki quqánnisáannoo. Mifá Ánutufa ínniara ámuqusímarífanoo rakísidanoo. Minára ínniqa aiqáma ainainara naundurákinaa ummaara rufíarana nimukée marína náindiri rée maríana mináuqa moodáanaki uqéereeqee Yísuna minásaa kai áqusaifanoo dadaaqíannoo.
Ínnee ínneeqa nimanara irisée aufárida máriaqa ínni namuqáa Sadannafa káasau fainiara foora fíqu fáiqu ídanoo yánee nambíqaanau yánee nambíqaanau qídanoo. Aiqáma maqa maaqaki ínni niqoónausa Yísuna ufa írimariasa moodáa karámmida aupúree maríafanoo. Minára irisée ínnee ínneeqa Yísuna saqárikamma mapukúsee máridaqa Sadannafa áninaqa ititáidaqa máriaqa. 10 Ínnee maaqóo maqásaa máridaqa káqikaaqoo nídafirafa máriannoo. Márifanoo káqi áfaarirana ákoofa Ánutufa ínni náaraidanoo narí náaru náaru káaqa aréenarana ásauku mundírana námufaqa narí námufaqa ínni nímiannoo. Ínnee maaqóo márifanoo mifá kai ínni ánoonáikamá nímaqaannoo mifá kai naunduráki mapukírana nimiséenoo afeeka faqa afeeka máaqa atuna fooqáana nímiannoo. 11 Aiqáma afeeka rakísinnimaqarafa náaru náaru mináindi máriannoo. Kúqaa.
Átisaa nímandoo úfafa.
12 Qiní ámiqira qíkaqafasaa Sirafanusafa dadaaqifaqa maa-kaqikaa akarána rúmannimaqeeqa. Ínnee Yísuna ufakí máriafaqa qinée qímannimidaqa nifeeqáraidaqa, ínnee minakí máridaqa kúqaa Ánutuna áfaariranaki máriafanoo. Ínnee minakí mapukúfi kikíqiaqa.
13 Yísuna ufa írimariasa Babiroonia máqusa máriasa faqa maridaqa Ánutufa misá faqa rusandeesámumasee mároosa maa-papiqánaki ínni nímandaidaqa. Qiní qímaaku Marikoofa mifá faqa ínni nímandaidanoo. 14 Ínnee Yísuna ufa írimariasa ímariandee narí ámooqee narí ámooqee iaqa.
Ínnee ásauku mundírana áraamuqmaaka faiqinámu ínni naundurái asooárafa máriani.