4
Pauroofa faiqí ánaasee qímannimira óosanara Timootina qímaminau.
Óo Timooti qinée Pauroosa Ánutuna áfusaa faqa ásauku mundírana kúqirausa faqa káqi máriasa faqa aaquqímannimaqee marína áfusaa faqa dóori kándamasee aní faqa aaquqímamaqaidaqa. Yísufa kaifáa kooroomáfi aiqámausa rakísianinnanara iriséeqa aní aaquqímamaqaidaqa. Anée Yísuna ámiqira fasaasa ufara faiqí ánaasee qímannimia, narí qánáa fee káqiqoo fee sandanáinai qímasee qímannimia, anée misá íriaqaa iaqée qímasee qímanniminaqa misá íriaqa anée mandóosana máree maríasara qáoo qia, anée faiqí ánaaseera nifeeqáraidana poodúa. Anée ubiqáfi sanaasamásee faiqí ánaasee qímannimia.
Qúsasaa sía ánoona úfa naamúaqirana írifaranoo misá nári mandá nídimari ainainna kai áfaqee fídaqa nári náaqookinaa manda irirana naamúaqímariasa misáuqa kai moómoo nífiqasee ínnee mi-manda iriráusa kai qímaqimiaqee qifáranoo. Misá ánoona ufara nímeesuqusée kai fífau úriara kai náaqoo rammatiní ímariasa. Timooti misá miqímarifana anée aneenná kásoomambi ubiqáfinana misá aní áríranee aupúraranee ámimarífana káqi kai fúa. Ámiqira fasaasa ufa naamúaqira saika maqee maqee márana fúa, anée aneenná aiqáma saikaki máridana Ánutuna aináinira faiqi máridaqee qímasaidana márana fúa.
Óo Timooti anée íria dóo qiní fidíka ruqíqa qímaqéefandinnafa dóo ani máridanoo. Dóo qúsasaa misá qiní dárífaqa qinée maa-mariránakiqari dóo taikásee fífuanáuranoo. Dóo qinée ámiqira rákiranakiara foora rakumáree úriqaramáfiara foora máfiqa. Dóo narí ámani narí ámanira sandáranaki qímudaanáiqimaseeqa sandáqa aníifaqa dóo taikárana paqúriqa. Qinée Ánutuna ufa faqa márirana faqa andeeqásee qumáree sandéeqa taikárana anirée paqúriqa. Dóo maqee sandáida úriqaréemariasa feefaurú qiníara deedaqinóo máridanoo. Karaambáiqa andeeqásee ufa nímimarifa qúmira faasaana andeeqéemaríasa qafee qiní qíkiaaqa afisúannoo. Mi-karí sía qiní kai qímiannoo, moómoosa minára nídimarisa miná koorooíranara áfeesidaqa nídimarifaqa áfeesimáriasa misá faqa nímiannoo.
Pauroofa Timootina qímaminau, qiní qamunna papiaqa máree míni qímia.
Óo Timooti anée káqi káqi mindári anirée qíqafaa. 10 Deemasafa maa-maqa maaqánakinaa ainainara káaqa rídanoo qiní minníqiseenoo dóo Teesaroonika máqusai fínoo Kareeseenasafa dóo Karatia máqa maaqai finoo, Titusafa Daramatia máqa maaqai finoo. 11 Rukaafa sía rumbáranaki márifa káqi márifa mifá kai qiní faqa máridanoo. Anée Marikoona áfiqee mínisainanoo Ánutuna saiká qiní dadaaqíani. 12 Tikikusafa qiní faqa márina qinée dóo aqiqáunanoo Eefeesusa máqusai finoo. 13 Qiní suara qamunna Tarooasa máqusai faiqí moo áuqu Karapoosána máaqaki quqáqaafannana anée áninana áimaree ánia. Qiní papiqauqa faqa qiní ákara papiqa faqa áimaree míni qímia.
14-15 Areesandeerafa mifá qáinna faqa koopáa faqa áuqimarifa mifá narí mandóosana máreenoo qiní firaaqóo mandáikamáqimaqeenoo, mifá firaaqóo maasá qímannimira ufara ákooqaidanoo anée faqa firaaqóo minára eeráiria. Ánutufa miqímarina ákiaqara árírana miná ámiannoo.
16 Qinée Roomma máqannaa kóotaki indaarú kámu máriafananoo sía moó fannoo qiní dadaaqinau aiqámausa qiní quqáqisee sandámafufaqa qeeqáraa kai kóoti máriqiafana. Qinée Ánutunara sía miná ákiaqara nímiannee qídaqa. 17 Misá fufanóo Karaambáiqa kai qumeé qiní poodúqee márufaqa qinée kóotaki kikíqamafi Yísuna úfa aiqáma ámiqimasee ánaamuru aiqáma qímannimiafanaqa íriqau. Miqímasaafananoo Ánutufa káasau aandau óokinaanára foora qiní rafíeenoora foora inau. 18 Karaambáiqa fannoo óosana óosana mandáinainakinaana qiní maréeqeenoo narí innaarúna ququsaki ámiqimasee quqáqisáannoo. Miná aréenarafa náaru náaru máriani, kúqaa.
Pauroofa nímandoo úfafa.
19 Anée Pirisikira námmarifa faqa narí afaaqi Akuiraana faqa nímandaa, Ooneesifoorusafa faqa narí faiqi ánaasee faqa nímandaa. 20 Erasatusafa Koorinti máqusai miqóo kásooinoo márinau Taroofimusafa aurímarufaqa Mireetusa máqusaki quqáqiafana.
21 Suara áukuana ániannoo anée náaree amanamásee qáfeenana ánia. Eeuburusafa faqa Pudeenasafa faqa Rinusafa faqa Karaudiafa faqa maaqoó mária qikaqaafasaasa faqa aiqámausa Timooti aní ámandaidaqa.
22 Karaambáiqa maraquna fannoo aní faqa máriani Ánutuna áfaarirafa ínni aiqámausa faqa máriani.