5
Taumugaiwo adi venuwamwau
Omiu babadao teina yawalo auligomiu yami paihowa vehabana, wuwuna yau taumugai teya. Besinana muyao ive'alodi yau tau'awa moihaeina teya ta mata yana wasawasa i'abiye mahalava agu guyau abo imohegau. Babadao yami bodao am'ita avivini ili'ilimanidi wuwuna hiya Yaubada yana bodao imohegomiu ebeha amloina ili'ilimanidi. Am'ita avivini Yaubada yana velau vehabana na havena ami maiha vehabana na hesi am'aipate yo tomowa amhaguidi. Na havena amtowotowoi yo amvetau loina aidiyai, na hesi mumuga namwanamwana amve'itaei aidiyai, ta himulitaegomiu. Eeta hauga mehedai Tau'ita avivini mwala'ina imahalava, iya ainaena ami maiha namwanamwana na miyamiya vateyaina mata amlobai.
Eeta omiu hinage hevali vauvaumiu babadao amve'ahihiyedi, na maudoimiu amnuwadobi yo ehebo ehebo alimiyai amvehaguhagu. Dova Buki Ve'ahihi iwalo mahalava, iwalo:
‘Yaubada taunuwahaehae i'auhidi,
na hesi taunuwadobi ive'i'ilaedi’.
Eeta amnuwadobi yo amtalamwegomiu Yaubada Tauwahiyala iya nimanai, na ainaena mulitai iya yana hauga namwanamwana ainai i'abihinigomiu. Na ami vitaiwo maudoidi Yaubada ainai ammohei ta ami vitaiwone ivai vehuludi.
Am'ita avivini ili'ilimaniuyoigomiu ami aleha Tomodulele ainaena. Wuwuna iya dova laiyoni, hauga maudoina ita'ita'i'ili na ibehabeha ta ebe ana tau'ilobai yo i'ai. Na havena ammehemeheuhi, na hesi yami yemidi ainai amtowolo wahiyala, wuwuna amhanapui ebeha ada geluwo hiya Yeisu ana tauyemidiwo vitaiwone hilobalobaidi tupwa vehopali aidiyai.
10 Yaubada iya tauve'i'ila na bada iyogaegita'o ta ebeha yana wasawasa miyamiya vateyaina ainai tamiyamiya Besinana baidada. Ami muyao hauga ubwa'ubwana na hi'ovi, eena mulitai Yaubada i'abiye maselegomiu na i'abiye wahiyalagomiu ta yaiyaimiu ebe ammiya namwanamwa. 11 Wuwuna iya tauwahiyala miyamiya vateyaina. Moiha.
Walo awayauwedo
12 Yami leta ubwa'ubwana teina Sailasa ihaguigau ta yalelelene vehabamiu. Iya Sailasa tahanapui ebeha ehebo tahida mayana yemidi. Eeta yami leta teina ainai nuwanuwagu na Yaubada yana ve'i'ila moihanaena yawalo mahalavaei, alimiyai, ta ainai amtowolo wahiyala.
13 Na hinage tautapwalolo tupwa teina Babiloni ainai yadi awayauwedo alimiyai. Hiya Yaubada ivesinuwaidi dova omiu ivesinuwaigomiune yadi awayauwedo alimiyai. Yo hinage natugu Maki i'awa yauwedo alimiyai. 14 Am'awa yauwedouyoigomiu ehebo ehebo ainai, yo am'atuhapwaliuyoigomiu velau moihanaena.
Omiu Besinana yana bodao ammiya daumwali.