^
1 Timoti
Lo oloto molaibo ha
Sugi ha muki ya li fulanubo ha
Yesukafo Polo lifimala li fuloto mono onona muibo ha
Nosámibo mona li fuloto, holi hikitoto mono onona auba ito liyo, loto lomuibo ha
Wenina muki yagunu holito Goti lomunubo ha
Wenipa mona dowa molanabo ya ekenitina ona hula nebo ha
Mono hiyaba we hatina
Mono houba-naba wenina hatina
Goti monala ona hula ya Yesudoka lilibibo ha
Wenina masi ha sugi loti mono ha li hopaitanabo ha
Kilisto houba-nabala wenina dowa ya mona molanabo ha
Goti weninala muki ya weninate ona hula minabo ha
Wena-hiyona hiyaba o betinubo ha
Mono hiyaba we adina li faka loto meina dowa binubo ha
Mono mona wato hiyaba oto minanubo ha
Nalalo houba-naba wenina hatina
Ha ona hula holi fulitoti hefana-huwamena yagunuko holiyabo wenina u hopa unabo ha
Goti weninala auba ito mona molanubo ha
Idafa-adafa wa nabo wenina hatina
Onuwaleka ha