Rau Ite Imin Ru Tau Paulus Iboode Pa Timoti
2 Timoti—2 Timothy
1
Yau Paulus. Maaron itaghon tauu loolo ve ighur ghau namin mbaŋooŋa to Yesu Krisi. Leso navotia saveeŋ mbuaaŋ tooni pa tamtamon ve napaghazoŋai zi pa lepoogh poia tau i ighe igham pazi. Lepoogh tawe, yes tau tipaak Yesu Krisi ve tileep ila tooni, ta pale tighamu. O natug Timoti, yau lolog igheen tsio kat, tauta nabood rau tane ilat payo. * Mbaŋ 16:1+; 1Tim 1:2
Poia to Tamaan Maaron ve Tiina toit Yesu Krisi izaa tsio, ve lolozi isaghatin ghom ve tiuul ghom, ve tiŋgin ghom uleep poia toman lolom luuma. Onoon.
Paulus ipariaaŋ Timoti to iyooz ariaaŋ ve ivotia vaaru poia
Yau nabesbees pa Maaron ve nataghon ŋgar tau nawataghi ila lolog naghe ene iŋgalaaŋ mon ila i maata, imin muuŋ tibugŋa tighamghamu. Ve mboŋ mataaz, matag iŋgalŋgal ghom, ve naghurghur ghom ila suŋuuŋ tsiau, ve napapait Maaron toman lolog poia pa ŋgar poia tau yo ughamghamu na. * Mbaŋ 22:3; Pil 3:5+
Yau matag iŋgal imuul ila pa saawe tau ituru tavapuli ghiit, ve naghita taŋiiz tsio tomania matam suuru. Tauta napasawal payo naghe naghit ghom rigta, o igham ghau lolog poia le poia kat. Ve nagham ŋgar paam pa gabuam tau yo ughur ila to Krisi kat toman lolom. Yau nawatagh: Ghuruuŋ ila tsio, ene gabua tauu, imin to timbum liva Lois ve tinam Yunis. * 2Tim 3:15
Tauta naghe napaburigin ghom muul. Leso ŋgar ve tapiri tau Maaron ireii payo na igheen sorok sov, ve ugham uratoini le ivot imin tiina, imin tamtamon tiviv yav gha ighan tiina. Maaron igham tapiri ve ŋgar tana payo, indeeŋ saawe tau naghur nimag izala pavom na. * 1Tim 4:14
Yo uwatagh: Avuvu tau Maaron igham pait na, ene irau igham ghiit taroi mako. I ipapalot ghiit. Leso taŋgin tauun poi, tayooz ariaaŋ, ve loloon pa tamtamon ve tagham poghani zi. * Ro 8:15
Onoon, aazne tighur ghau naleep ila ruum to yavyavuuŋ loolo pasaa, nataghon Krisi. Eemon ŋgar tau tigham payau ne, mayam pani sov. Ve mayam pa votiaaŋ vaaru poia to Tiina toit sov. Yo aat upariaaŋ saveeŋ tooni, leso tamtamon tighur ila tooni. Ve ugham tapirim ila to Maaron, ve uyooz ariaaŋ, ve ubaad pataŋani pa vaaru poia imin yau. * Mk 8:38; Ro 1:16; 2Tim 2:3, 4:5
Maaron, i igham mulin ghiit, ve ipoi ghiit tamin le, leso tataghon ŋgar patabuyaaŋ. Ve iit tagham ŋgar poia eta, ta i ipoi ghiit pani ne mako. I itaghon tauu loolo, ve poia tooni. Muuŋ kat, saawe tau gabua eta ivot soone, i maata iŋgal pataghaaŋ ighe igham poghania iit tamtamon tau tapaak Krisi ve taleep ila tooni. * Ro 8:28; Ep 1:4, 2:8+; 1Tes 4:7
10 Ve aazne, Uleeŋa toit Yesu Krisi izilam taan, gha ipaghazoŋai poia to Maaron tawe ivot ighazooŋ, ve ipasov mateegh tapiri wa. Vaaru poia ipaghazoŋai ghiit pa eez to tagham lepoogh poia ila to Maaron ve taleep mataan yaryaare le alok. * 1Kor 15:54+; Hib 2:14+
11 Maaron ighur ghau namin mbaŋooŋa tooni. Leso navotia vaaru poia tane pa tamtamon, ve napaghazoŋai zi pani. * Mbaŋ 9:15; Ga 1:15+; 1Tim 2:7
12 Puughu tane ta aazne nabadbaad pataŋani naol. Eemon naroi mako, ve mayag mako. Pasaa, yau nawatagh Ŋeer tau naghur ila tooni ne, tauta naghur ila kat naghe: Vaaru poia tau i ighuru ila nimag na, i tauu pale iŋgin poghania le irau saawe to imuul ilam. * Eez ite to tatoor saveeŋ ziiri tane, ene vene: ‘naghur ila kat naghe: I pale iŋgin poghani ghau le irau saawe tau imuul ilam. Pasaa, yau naghur taug ila niima wa’. * Ep 3:1+; 1Pe 4:19
13 O Timoti, saveeŋ poia tau ulooŋa ila yau avog, ene itotoi ghom pa saa saveeŋ tau yo aat upaghazoŋai tamtamon pani, leso ghuruuŋ ila toozi iyaryaaŋ ve lupuuŋ to Krisi ilaan poia. Tauvene matam kisini ve utaghoni. Ve upaak Yesu Krisi ve uleep tuŋia ila tooni, ve ukis ghuruuŋ ila tsio ariaaŋ, tomania ŋgar to loloon pa Maaron ve tamtamon. * 2Tim 3:14+; Hib 10:23
14 Vaaru poia tau ilat nimam na, ene gabua tauu. Tauvene matam pani ve uŋgin poghania. Avuvu Patabuyaaŋ tau ilepleep ila loloon ne, aat ipalot ghom, leso ugham tauvene. * 1Tim 6:20
15 Yo uwatagh: Zetaanŋa to taan sirivu to Asia, tisov tighur murizi payau wa. Zeran tawe, toozi ru, ene Pigelus ve Ermogenes. 16-17 Eemon Onesiporus tomania yes tau tilepleep tomania ila ruum tooni na, Maaron aat loolo isaghatin zi ve iuul zi. Onoon, aazne yau nalepleep ila ruum to yavyavuuŋ loolo, ve tikau nimag ve agheg pa sen. Eemon Onesiporus iroi mako, ve maaya payau mako. Saawe tau ilam Rom, i iliil ghau lee ilam ivot tsiau. Ve saawe naol, ilam igigig ghau, ve ipapalot ghau, ve iuluul ghau. * Mt 25:36; 2Tim 4:16; Hib 13:3
18 Ve yo uwatagh: Muuŋ, i iuul ghau kat izi nugh Epesus. Tauta naghe Mboŋ Murei, Maaron pale loolo isaghatini ve igham mulini.

*1:2: Mbaŋ 16:1+; 1Tim 1:2

*1:3: Mbaŋ 22:3; Pil 3:5+

*1:5: 2Tim 3:15

*1:6: 1Tim 4:14

*1:7: Ro 8:15

*1:8: Mk 8:38; Ro 1:16; 2Tim 2:3, 4:5

*1:9: Ro 8:28; Ep 1:4, 2:8+; 1Tes 4:7

*1:10: 1Kor 15:54+; Hib 2:14+

*1:11: Mbaŋ 9:15; Ga 1:15+; 1Tim 2:7

*1:12: Eez ite to tatoor saveeŋ ziiri tane, ene vene: ‘naghur ila kat naghe: I pale iŋgin poghani ghau le irau saawe tau imuul ilam. Pasaa, yau naghur taug ila niima wa’.

*1:12: Ep 3:1+; 1Pe 4:19

*1:13: 2Tim 3:14+; Hib 10:23

*1:14: 1Tim 6:20

*1:16-17: Mt 25:36; 2Tim 4:16; Hib 13:3