4
Yani kaikaiwabuna ʼulena gamonaya
Yaubada ena nuakolokolo ʼinega baʼe fewa nana neima, e ʼinega ge wese ada luaʼu fewa nana ana viaqa weaqina. * 2Kol 2:17; 1Te 2:5 Ta ʼesi imaʼa viaqa ʼwaiʼwaividi be ʼebeiniyauyau adi viaqa niʼa anogedi. Ta wese tomotau ge ada uʼavedi ema fewa ʼinega, ta ge taha tuta Yaubada ena vona ada givedumedumea. Yaubada niʼa alamania imaʼa ema vona tomotau ʼidia tuta qabuna vonahaqiaqi. E baʼe ʼinega tomotau ina alamani aqiaqiea imaʼa ma ama vetumaqana. Vaidi tomotau ivonaya be Vale nana alulugaihiea ʼidia ʼwaiʼwaivina ta ana alamani vitana. Ta ʼeguma taha toga baʼe ʼidewani nuanua ʼaiqa, e ʼinega tauna kavona luluveʼwaivina ta ʼaliga ana ʼeda ʼinaya tautauya. * Efe 2:2; Kol 1:15; Ibe 1:3 Seitani tauna bwaʼobwaʼo ana yaubada luveifana, ta tomeqabu ge ida vetumaqana nuadi ʼegiveatufidi, ʼinega ge adi fata be Vale simasimatalina ena simatala ina ʼitei. Ta baʼe Vale nana ena simatala tauna Keliso ena simatala qiduana simasimatalina. Ta Keliso nana tauna Yaubada ana maʼamaʼayau.
ʼInega imaʼa ge taumega weaqima ada lulugaihi, ta ʼesi Ieisu Keliso weaqina alulugaihiea tomotau ʼidia, ta avonevonedi vonigo tauna Kaiwabu. Ta wese avonevonedi imaʼa avetofewa ʼimia, ta ema vetofewa ʼiuna, mana Keliso yani aqiaqi otaqidi maduviaqia ʼimaya. * Nug 1:3; Ais 9:2; 2Kol 3:18 Lova Yaubada vonaya, “Simatala, velovelovana qiduana gamonega una simatala!” Ta Yaubada baʼe simatala nana aʼuya giwalidaya ʼinega nuada giqaʼuya, ta baʼe ʼinega niʼa kalamania Yaubada ena simatala aqiaqi otaqina kana ʼitea Ieisu Keliso ʼiawana ʼinaya.
* 2Kol 5:1 Baʼe yani nana niʼa aveqaeyea ʼimia yani aqiaqi otaqina weaqima, kavona yani kaikaiwabuna. Ta baʼe kaikaiwabu nana ʼenoʼeno ʼulena gamonaya. Ta baʼe ʼulena nana imaʼa weaqima vonavona. Ta baʼe ʼinega tomotau ina alamania imaʼa ema waiwai ge ʼimega daʼifoqe, ta ʼesi Yaubada ʼinega. * 2Kol 1:8; 7:5 Imaʼa tuta qabuna vita taha taha alobelobedi, ta vita diavona ge adi fata be ina givebeʼuyema. Ta wese vaina tuta nuama voqana maʼoda ana viaqa ʼaiqa ema fewa ʼinaya, ta tua Yaubada ena fewa ge ada luaʼuya. Keliso ana aviayavo tuta qabuna ivevevoalanema, ta Yaubada ge taha tuta danogema. Ta wese ivunuvunuqa veiveifema, ta ge adi fata ina luveʼaligima. 10  * 1Kol 15:31 Baʼe vita diavona ʼidiega Ieisu ena veilaqe visiqina imaʼa wese ʼwafima ʼinaya avevebaea tauna ʼidewani, e baʼe ʼinega Ieisu ena toa maʼamaʼayauna tomotau adi fata ina ʼitea ʼimega. Imaʼa vita diavona abibitaqodi, mana nuanuama Ieisu yawaina ana veʼita ʼifoqeyea tomotau ʼidia.
11  * Lom 8:36 Vonahaqiaqi, tuta qabuna ʼaliga vadiʼwediʼwema ema vetofewa Ieisu ʼinaya weaqina. E baʼe ʼinega Ieisu yawaina be ena toa tomotau ina ʼitea ʼwafima dawalilidi be ʼaliʼaligidi ʼidiega. 12 Egwavo, vonahaqiaqi, imaʼa aʼaliʼaliga ʼwaqi, ta baʼe ʼinega omiʼa yawai vataya niʼa olobea.
13  * Same 116:10 Imaʼa tuta qabuna alulugaihi, ta ema vetumaqana ʼidewani Same ana toʼwayavi ena vetumaqana, ta tauna vonaya, “Yaʼa Yaubada yavetumaqanea, ʼinegana yasimasimana.” 14  * 1Kol 6:14 Lova Yaubada eda Kaiwabu Ieisu giveyaʼitotoya ʼaligega, ta niʼa ahalamani aqiaqiea baʼe Yaubada nana imaʼa omiʼa maega wese nagiveyaʼitoto ʼevivieda ʼaligega, ʼinega naʼebeʼeweda natauyeda Ieisu ʼiawanaya. 15 Ta baʼe vita diavona alobelobedi abibitaqodi omiʼa emi veaqiaqi weaqina, be yaqisa tomotau qabudi Yaubada ena nuakolokolo ina alamani aqiaqiea. Ta baʼe ʼinega tomotau diavona ina lukaiwa Yaubada ʼinaya, ta wese ana awatubo ʼidiega naveʼenaʼi.
16  * Efe 3:16 ʼInega ema fewa Keliso weaqina ge ada luaʼuya. Vonahaqiaqi, vita diavona ʼwafima tuta qabuna gigivedawalilidi, ta ʼesi ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia avevevauvau niboanima ʼinaya. 17  * Lom 8:17-18 ʼEguma eda toa vitana kana giveleleqea tuta maimai maega, e ʼinega kavona vita diavona baʼidia bwaʼobwaʼoya yani goyona, mana nawale tuta maimai ʼidia baʼe vita diavona ʼidiega kana lugu diʼwe ʼebeqaiawa vataya ʼinaya. 18  * Kol 1:16 ʼInega vita diavona baʼitagana kalobelobedi ge ada nuanua qiduana weaqidi, ta ʼesi aluluʼita vane yani ʼenoʼeno vatayadi ge adi ʼitamo weaqidi. Mana vita diavona baʼitagana kalulutonovidi tuta goyona ina awala, ta ʼesi tuta maimai ʼinaya qaiawa vataya ge ena awalamo kana lobea.

*4:2: 2Kol 2:17; 1Te 2:5

*4:4: Efe 2:2; Kol 1:15; Ibe 1:3

*4:6: Nug 1:3; Ais 9:2; 2Kol 3:18

*4:7: 2Kol 5:1

*4:8: 2Kol 1:8; 7:5

*4:10: 1Kol 15:31

*4:11: Lom 8:36

*4:13: Same 116:10

*4:14: 1Kol 6:14

*4:16: Efe 3:16

*4:17: Lom 8:17-18

*4:18: Kol 1:16