3
Kaiwabu ena ʼevivi mai ana ʼaubena weaqina
Egwavo, baʼe egu leta vemagilafuna yaʼwayavia waiwai ʼimia. Ta leta diavona yaʼwayavidi mana nuanuagu qiduana be nuami ena ʼewedi yani qabuna simasimatalidi ʼidia, ta wese nuanuagu yani diavona ge ona nuafanidi. * Iud 17 Nuanuagu ona nuaveʼavinia tolaʼai lova Yaubada ena tovesimasimanayavo ivonayea ʼimia. Ta wese eda Kaiwabu be ada Toʼetoyavua ena luvine ʼimia oʼewea emi tovaletuyanayavo ʼidiega ge ona nuafania.
* 1Tim 4:1; Iud 18 Ta nuanuagu qiduana yani taha weaqina nuami naʼeqaʼu aqiaqiea. Tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya vaidi tomotau luveifadi ina ʼifoqe ʼimia, ta edi nuanua luveifana qabudi ina viaqidi. Ta wese ina givenuʼwemi ta ina vonemia, * Md 24:48 “Ieisu lova vona fofofola vonigo naʼevivi namai, waisa? ʼInega maʼoda vona fofofola nana, ta tauna maʼinaya? Tamamavo niʼa iʼaliga ʼovoa, ta ema toa bwaʼobwaʼoya ge davedumaduma, ta ʼesi ana ʼitaʼitana ʼidewani lova ʼivaʼavaʼata ana ʼebeveʼale ʼinega.” 5-6  * Nug 1:6-9; Nug 7:11; 2Fit 2:5 Togivenuʼwa diavona niʼa ialamania vonigo Yaubada ena vonega mahala ʼivaʼavaʼaia, ta wese ialamania vonigo Yaubada ena vonega goʼila veaʼusiʼiei ta bwaʼobwaʼo ayahayana ʼifoqe. Ta ʼabiboda goʼila nana ʼinega Yaubada bwaʼobwaʼo qabuna luveawalia seuseu qiduana ʼinega. Baʼe yani diavona niʼa ialamani aqiaqiea ta tua, edi nuenuega baʼe alamani nana ivevegeqea.
Ta wese lova Yaubada ena nuanua ʼinega mahala be bwaʼobwaʼo venuaʼivinedi be nawale nagabu yavuledi ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼinega luvine qiduana ana ʼaubena ʼinaya. Ta wese ʼaubena nana ʼinaya Yaubada tomotau qabuda naluvineda, be tomeqabu ge ida ʼamayabea naluvinedi ta naluveawalidi.
* Same 90:4 Egwavo, yani ʼaidegana weaqina ge ona nuafania. Eda Kaiwabu ʼinaya yaʼwala tausani (1,000) kavonaya ʼaubena ʼaidegana, ta ʼaubena ʼaidegana kavonaya yaʼwala tausani (1,000) ʼidewani. * Aba 2:3; 1Tim 2:4 Vaidi tomotau ivonaya, “Ana ʼita kavona Kaiwabu ena vona fofofola ena ʼevivi mai weaqina gigiveʼoveʼoyea!” Ta eda Kaiwabu ge dagiveʼoveʼo, ta ʼesi me ena bibitaqo nawale baʼebaʼe weaqimi, mana ge nuanuana taha toga naveilaqe vataya. ʼInega Yaubada tomotau qabuda ʼetoyavua ana tuta givekuea weaqida be yaqisa ada fata kana nuagivila. 10  * Lk 12:39; 1Te 5:2; Md 24:29,35 Ta eda Kaiwabu ena ʼevivi mai ana ʼaubena ge ana alamanimo, ta ena ʼifoqe mai kavonaya tovanawala edi mai. Ta omoʼe ʼaubena nana ʼinaya mahala nahawala butuna qiduana maega kavona yavalata. Ta yani qabudi mahalaya itoatoa ʼaiwe ʼalaʼalata naʼala ʼovoidi. Ta wese bwaʼobwaʼo be yani qabuna ʼivaʼavaʼaidi iʼenoʼeno ʼinaya Yaubada ena luvine ʼinega ina awala.
11 Vonahaqiaqi, kuyavata qabudi nawale ina awala, ʼinega omiʼa luaqiaqiemi be ona nuanua qiduana maʼoda ona veilivu ʼaiqa, mana Yaubada nuanuana ilivu gwalagwalana be tunutunuqina ʼidiega ona toatoa.
12 Omiʼa Yaubada ena ʼaubena obaʼebaʼeyea, ʼinega luaqiaqiemi be ona vetafeʼwa waiwai Ieisu Valena ena yawala dadana weaqina be yaqisa ʼaubena nana ona madugiveʼifoqeyea. Baʼe ʼaubena nana ʼinaya mahala nahawala ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinega, ta ena luyayaqega kuyavata qabudi ina ʼeluyagwa ʼovoa. 13  * Ais 65:17; 66:22; Ve 21:1,27 Ta itaʼa mahala be wese bwaʼobwaʼo vauvaudi kabaʼebaʼeyedi, ʼidewana lova Yaubada vona fofofolayedi. Ta tomeqabu niʼa ivetunutunuqa Yaubada matanaya ʼabaga nana ʼinaya ina toa.
14 Egwavo, nawale obaʼebaʼe vona fofofola diavona edi mai weaqidi. ʼInega ona vetafeʼwa waiwai be emi toa navevunavunaqa otaqa Yaubada matanaya, ta ge wese ami ʼebeveʼewamo. Ta wese tauna maega ona toadaumwala. 15-16  * Lom 2:4 Ta ona nuaveʼavinia, eda Kaiwabu me ena bibitaqo nawale mahalaya baʼebaʼe, be yaqisa ana fata tomotau qabudi ʼetoyavua ina lobea, ta ʼabiboda ena vona fofofola diavona naviaqidi. Baʼe leta nana yaʼwayavia kavona lova iada Faulo ena ʼwayavi ʼimia ʼetoyavua weaqina Yaubada ena alamani aqiaqina ʼinega. Ta tolaʼai yavonayedi ʼimia baʼitagana, e tauna lova ena letayavo qabudi ʼidia niʼa simanedi. Ena vonayavo vaidi adi alamani vitana. Ta tovemwage edi vetumaqana kavona gawata daʼaluʼalua dadanei, e baʼe taudi Faulo ena vona adi alamani igivedumedumedi. ʼInega tomotau diavona edi veʼita leta diavona ʼidiega ge ʼidewana lova Faulo maduveʼitayedi ʼimia. Ta wese ʼidewani vaina vona Buki Nugwenugweina gamonaya igividoidi ʼinega vona diavona adi alamani ivedumaduma, ta baʼe ilivu nana ana veʼia nawale Yaubada naluvegwamumuidi.
17  * Mk 13:5; 1Kol 10:12 Egwavo, omiʼa baʼe yani diavona niʼa oalamanidi, ʼinega toveʼita luveifadi ʼidiega ona ʼitamakimi, be yaqisa ge ina vesiʼwayamimi edi ilivu luveifadi ʼidia. Mana ʼeguma ona ʼabibodedi nawale emi avutugu falafalana ona nogei ta ona beʼu. 18 Ta ʼesi nuanuagu be emi alamani naveqidua eda Kaiwabu be ada Toʼetoyavua Ieisu Keliso weaqina. Ta wese nuanuagu Keliso ena veyoluba ʼimia naveago. Luaqiaqieda be tauna kana awahawatuboya baʼitagana be wese tuta vataya ʼidia. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

*3:2: Iud 17

*3:3: 1Tim 4:1; Iud 18

*3:4: Md 24:48

*3:5-6: Nug 1:6-9; Nug 7:11; 2Fit 2:5

*3:8: Same 90:4

*3:9: Aba 2:3; 1Tim 2:4

*3:10: Lk 12:39; 1Te 5:2; Md 24:29,35

*3:13: Ais 65:17; 66:22; Ve 21:1,27

*3:15-16: Lom 2:4

*3:17: Mk 13:5; 1Kol 10:12