3
Faulo ena fewa taudi ge me Diu ʼidia
* Fil 1:7,13 Yaʼa Faulo egu lugaihi omiʼa ge me Diu ʼimia weaqina iaʼuluguyegu vanue ʼebeyoqona ʼinaya yatoatoa.
* Kol 1:25 Ta yahalamani aqiaqiea valegu niʼa onoqolia yaʼa Yaubada ena nuakolokolo ʼinega agu veyoveyoa baʼe neigu be ena viaqia ami iula weaqina. * Efe 1:9-10; Kol 1:26 Ta niʼau yavonemi leta baʼe ana ʼebeveʼale ʼinaya maʼoda ʼinega Yaubada taunega ena nuanua ʼwaiʼwaivina luʼifoqeyea ʼiguya. Ta ʼeguma baʼe leta nana ona avo ʼovoia, e ʼinega ana fata nuami naʼeqaʼuya yaʼa egu alamani Yaubada ena nuanua Keliso weaqina. Lova lagata nugwenugweidi Yaubada ena nuanua ʼwaiʼwaivina ge dasimana ʼifoqeyei ʼidia. Ta baʼitagana Niboana Gwalagwalana ʼinega giveʼifoqeyea ena tovesimasimanayavo be wese ena tovaletuyanayavo gwalagwaladi ʼidia. * Efe 2:13,16-19 Ta Yaubada ena nuanua ʼwaiʼwaivina ana alamani baʼe ʼidewani: Vale Aqiaqina ana vetumaqana ʼinega omiʼa ge me Diu ana fata be Yaubada ena veyoluba naneimi ʼidewani imaʼa me Diu niʼa alobelobea. Lova itaʼa weawealida kavona qabu magilafuna, ta baʼitagana niʼau kaveqabu ʼaidega. ʼInega Yaubada ena vona fofofola Ieisu Keliso ʼinega itaʼa qabuda weaqida.
* Kol 1:25 Yaubada ena nuakolokoloyega be wese ena waiwaiega egu fewa aqiaqi otaqina neigu, ʼinega ena nuenuega Vale Aqiaqina yasimasimana dadanea. * 1Kol 15:9-10 Ta ona nuaia, yaʼa ge daluaqiaqiegu be toʼekalesia qabudi gamodiega Yaubada danuakolokoloyegu. Ta tua, ena nuanua ʼidewani, ʼinega baʼe fewa nana neigu. E ʼinega omiʼa ge me Diu Vale Aqiaqina yalulugaihiea ʼimia be yaqisa Yaubada ena kaikaiwabu ge ena awalamo ona ʼita lobea Keliso ʼinega. ʼInega Yaubada venuaʼivinegu be ena nuanua ʼwaiʼwaivina tuta ʼebeveʼale ʼinega ena givesimatalia tomotau koyadi ʼidia, tauna yani qabudi adi Toviaqa. 10 Ta Yaubada nuanuana ena ʼekalesia ʼinega ena alamani qidua vaʼinena naveʼitayea bwaʼobwaʼo be mahala nuanina ana toluvineavo be wese ana tovewaiwaiavo ʼidia. 11 Baʼe Yaubada ena nuanua tuta ʼebeveʼale ʼunu ʼinega, ta baʼitagana eda Kaiwabu Ieisu Keliso ʼinega niʼau giveʼifoqeyea. 12  * Lom 5:2; Ibe 10:19-20 Ta Keliso ʼinega ada fata me eda giwalifatu kana ʼifoqe Yaubada ʼiawanaya. Baʼe yani nana ana fata mana Keliso kavetumaqanea. ʼInega ge kana venuana magilafu eda ʼifoqe matanaya weaqina, ta ʼesi me ena qaiawa naʼatumieda. 13 ʼInega yavevenoqiemi ge ona nuavita egu toa vitana weaqina, mana vita nana ʼinega yani aqiaqi otaqina ona lobea.
Faulo ena venoqi toʼekalesia weaqidi
14 Ta tuta nana Yaubada ena alamani qiduana be wese ena nuanua aqiaqi otaqina weaqina yanuanua, e ʼinega yasobadi ta yavevenoqi Tamagu ʼiawanaya, 15 mana tauna ʼinega gade qabudi mahalaya ta wese bwaʼobwaʼoya itoatoa. 16 Ta yanoqinoqiea tauna ena waiwai qidua otaqina ge ena awalamo Niboanina Gwalagwalana ʼinega nagivewaiwaiemi emi nuanua ʼinaya, 17  * Ion 14:23; Kol 1:23; 2:7 be yaqisa Keliso naveʼabaga giwalimia emi vetumaqanega. Ta wese yavevenoqi weaqimi Yaubada ena veyoluba ʼimia natabo, 18-19 ʼinega omiʼa be toʼekalesiayavo qabudi maega waiwai ona ʼewea Yaubada ʼinega be yaqisa Keliso ena veyoluba ona alamani aqiaqiea ana baba be, ena kue be, ena vane be wese ena webui. Vonahaqiaqi, Keliso ena veyoluba ge taha toga ana fata ana ʼetoliva dahalamania, ta yavevenoqi weaqimi veyoluba nana ona lutonovia, ʼinega Yaubada ena waiwai otaqa be ena ilivu aqiaqi otaqidi naluveagatunaʼimi.
20 Vonahaqiaqi, Yaubada kana awatuboya! Mana ena waiwai ʼenoʼeno ʼidaya, ta waiwai nana ʼinega ana fata yani qabuna naviaqidi weaqida. ʼEguma itaʼa me eda venuana magilafu kavevenoqi ʼinaya vaina yani weaqidi, e baʼe yani diavona wese ana fata. 21 Ta wese yavevenoqi Yaubada awatubo qiduana nalobea itaʼa toʼekalesia qabuda ʼidega, ta wese Keliso Ieisu ena viaqayavo ʼidaya ʼidiega. Ta awatubo nana naʼeno vataya lagata be lagata ʼidia. Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

*3:1: Fil 1:7,13

*3:2: Kol 1:25

*3:3: Efe 1:9-10; Kol 1:26

*3:6: Efe 2:13,16-19

*3:7: Kol 1:25

*3:8: 1Kol 15:9-10

*3:12: Lom 5:2; Ibe 10:19-20

*3:17: Ion 14:23; Kol 1:23; 2:7