12
Vavine ta wese mwata luveifana ta qiduana
ʼInega taha yani yaʼitea mahalaya, ta yani nana ge yani kavokavovo ta ʼesi yani ʼebenuavoqana. Taha vavine yaʼitea babaʼau ʼinega vekaleko, ta ʼaqena ʼayanaya waiʼena yaʼitea, ta debana ʼinaya biatuli viaviaqina ʼwadima tuwelo ʼinega. * Mai 4:10 Vavine nana ma gamona ta visiqa qiduana lulutonovia, ʼinega doudou mana tuta goyona nauweta.
* Dan 7:7 Ta lukwayavonega wese taha yani ʼebenuavoqana yaʼitea mahalaya. ʼInega mwata taha luvaluva ta bweabwealina mataguya ʼifoqe. Ta ʼunuʼununa adi yau seveni, ta donana adi yau teni, ta ʼunuʼununa ʼinaya biatuli adi yau wese seveni. * Dan 8:10 Ta yiqunega ʼwadiʼwadima ʼauveavuidi mahalega. Mahala ena diʼwe toi, ta toi dina ʼidiega diʼwe ʼaidegana ʼinega ʼwadiʼwadima ʼauveavuidi iavuta bwaʼobwaʼoya. Ta mwata nana vavine ʼiawanaya toatoa baʼena, mana nuanuana gwama nana naʼainia tuta nana naviʼoi.
* Same 2:9; Ve 19:15 ʼInega vavine nana gwama meʼolotona venatunea, ta omoʼe gwama nana tomotau qabudi bwaʼobwaʼoya naluvinedi ena waiwai qiduana ʼinega. Tuta goyona be mwata nana gwama nana datonea, ta ʼinega Yaubada ena tovaleʼewa gwama nana neboya ta givaneyea Yaubada ʼinaya, ta ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya. ʼInega inana idena itauya diʼwe tomotau geqana ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya Yaubada taha ʼabaga niʼa ʼivaʼavaʼaia adi ʼitamaki weaqina ʼaubena 1,260 ʼidia.
* Iud 9 ʼInega vedavi veʼale mahalaya Yaubada ena tovaleʼewayavo be mwata ma enavo nuanidia. Ta tovaleʼewa qabudi adi tovamatana ana wawa Maikeli vanugwetedi vedavi nana gamonaya. Ta mwata nana me ena qabuyavo ge adi fata be Maikeli ma enavo ina vewaiwai vaʼinedi. Ta ʼesi Maikeli ʼelavidi edi waiwaiega mwata nana ma enavo iʼwavinidi iʼifoqe mahalega. * Nug 3:1,14; Lk 10:18; Ve 20:2 ʼInega mwata nana qiduana ifelawebuiea bwaʼobwaʼoya. Tauna mwata nugwenugweina, ta ana wawa igabea Diabolo be wese Seitani, ta tauna totoa bwaʼobwaʼo qabudi uʼauʼavedi. Ta enavo qabudi wese ifelawebuiedi.
10  * Iob 1:9-11; Sek 3:1 ʼInega taha bona waiwaina mahalega yanoqolia gaba vonaya,
“Lova ʼinega kalulututa ada ʼetoyavua weaqina,
ta baʼitagana eda Yaubada ʼinega
ʼetoyavua vataya mai ʼidaya.
Tauna Tovewaiwai ta ena ʼEbeluvine
niʼa giveʼifoqeyea ta luluvine.
Yaubada lova vona fofofoleda
taha Kini naʼifoqe mai ʼidaya,
ta baʼitagana vona nana ana aqiaqi niʼa ʼifoqe,
mana Keliso niʼa mai ʼidaya
ta ʼabiluvine ʼewea Yaubada ʼinega.
Ta Keliso nana ena ʼabiluvine ʼinega
Seitani felawebuiea bwaʼobwaʼoya.
Seitani wese ana wawa Toveʼewa,
mana tauna ʼaubena be wese
velovelovana qabuna ʼidia
edavo tovetumaqana veveʼewedi
Yaubada matanaya.
11 Ta tovetumaqana dina toveʼewa nana
ivewaiwai vaʼinea,
mana Lami nana ena ʼaliga
ta wese sulalina ʼinega adi luvematasabu
niʼa ʼavalea edi luveifana weaqina.
Vonahaqiaqi, tovetumaqana dina
ge ida nuanua yawaidi weaqina,
ta ʼesi iawafeledi Lami nana
Valena ana simana ʼifoqe weaqina,
ta baʼe ʼinega toveʼewa nana ivewaiwai vaʼinea.
12  * Ais 44:23; 49:13 ʼInega mahala ta wese ana totoayavo
ona qaiawa qiduana!
Ta ʼesi veilaqe ta visiqa naʼifoqe
bwaʼobwaʼo ta wese mwadeʼwa ʼidia,
mana mwata luveifana niʼa webui mai ʼimia
ma ana diavilavila,
mana alamani aqiaqiea ena tuta niʼa vekusakusa.”
13 Ta tuta nana mwata nana nuana ʼeqaʼuya ena webui mai bwaʼobwaʼoya weaqina, ʼinega vavine dina gwama meʼolotona niʼa ivenatunea talatalaʼobedi. 14  * Dan 7:25; 12:7 Ta Yaubada magisubu agona fafena neidi, ʼinega iyewa itauya diʼwe tomotau geqana ʼinaya, ta omoʼe ʼabaga nana Yaubada niʼa ʼivaʼavaʼaia sabi ʼitamaki weaqina, ta wese ʼabaga nana ʼinaya navabodebodedi waiʼena 42 ʼidia mwata nana ana diavilavila ʼinega.
15 ʼInega mwata nana ʼawanega goʼila qiduana ʼifoqe ta seuseu inoqa, mana ena nuanua qiduana vonigo vavine dina nagivedamanidi ina ʼaliga. 16 Ta iula ilobea bwaʼobwaʼo ʼinega, mana ʼawana ʼelalamia qiduana ta goʼila nana numa ʼovoia. 17  * Ve 11:7 ʼInega mwata wese diana vilevilea qiduana vavine dina ʼidia ta ʼifoqe tauya tubudiavo sabi luaviadi, taudi Yaubada ena luvineavo ivematamatayagedi ta wese Ieisu ena vonahaqiaqi ikafiʼiʼihia. 18 Ta mwata nana toatoa mwadeʼwa balabalanaya.

*12:2: Mai 4:10

*12:3: Dan 7:7

*12:4: Dan 8:10

*12:5: Same 2:9; Ve 19:15

*12:7: Iud 9

*12:9: Nug 3:1,14; Lk 10:18; Ve 20:2

*12:10: Iob 1:9-11; Sek 3:1

*12:12: Ais 44:23; 49:13

*12:14: Dan 7:25; 12:7

*12:17: Ve 11:7